Целосно име ДЕУС Б&Б доо 

друштво за транспорт трговија и производство увоз-извоз

тел. +389 (0)2 2465 146
        +389 (0)2 2465 131

Fax. +389 (0)2 2457 435

Адреса ул.Владимир Комаров бр.38-4/18 Скопје 1000 МАКЕДОНИЈА

Управител Бранислав Ивков

Код на банка TUTUN MK 22

SWIFT TUTUN MK 22 ( 710-5885710-5008 )

IBAN MK 07210300000190567

VAT 4030004515111

Име на банка НЛБ ТУТУНСКА Банка АД Скопје МАКЕДОНИЈА

Адреса на банка ул.12 Ударна бригада бб / Скопје МАКЕДОНИЈА