-возила во редовни релации и време

-комплетно оформени цени 

-екстремно флексибилна услуга

-возила со редовни дати

-дополнителни патувања

-утовар на разновидно пакувана стока

-безбедна и точна испорака на робата во сите држави на дадените адреси

– многу други побарувања од доменот на нормалните граници 

Обидете со нас, дa соработуваме заедно!