ДЕУС Б&Б е интернационална транспортна агенција, поседува модерен возен парк кој го сочинуваат нови возила. Нашите камиони се движат на локални и долги интернационални дестинации. Опремени се со нова технологија, телефони, ГПРС системи и може да бидат лоцирани во секој момент од патувањето. Нудиме камиони којшто се способни да превезуваат стока со голема вредност.

Специјализирани сме во транспортот на големи и тешки утовари со
висина  до 3 метри. Овие возила имаат голем утоварен простор кој
е многу потребен за некои клиенти што имаат побаруванја за
транспорт на специфична стока.

Камион вид МЕГА КАМИОН

Приколка 13,60 * 2,50 * 3,0 метри
Максимален број на еуро-палети 34
Утоварен капацитет 26т